• PL | EN
Działalność grupy

Działalność grupy

Każdego dnia produkujemy energię i dostarczamy ją do 2,5 mln Klientów, zapewniając bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Inicjatywy

Nowy blok energetyczny B11 w Elektrowni Kozienice

W 2017 r. Grupa Enea zakończyła budowę i uruchomiła nowy blok energetyczny w Elektrowni Kozienice – blok B11 na parametry nadkrytyczne o mocy 1.075 MW. To najnowocześniejsza jednostka wytwórcza w kraju i największa w Europie opalana węglem kamiennym. Jednocześnie jest jedną z najsprawniejszych instalacji tego typu na świecie. Wzmacnia w ten sposób bezpieczeństwo energetyczne Polski. Wykorzystanie zaawansowanych rozwiązań technologii na parametry nadkrytyczne, pozwala na obniżenie emisji CO2 o około 25% w stosunku do innych istniejących bloków opalanych węglem kamiennym.

Program stażowy Zainstaluj się w Enei

Grupa Enea rozpoczęła w 2017 roku pierwszą edycję programu stażowego Zainstaluj się w Enei. W spółkach naszej Grupy rozpoczęło dzięki niemu pracę 10 najlepszych kandydatów. To roczny program dedykowany młodym, ambitnym studentom i absolwentom, którym zależy na zdobyciu unikalnego doświadczenia branżowego i rozwoju swoich umiejętności w obszarach biznesowych (m.in. techniczno-operacyjnym, administracyjno-prawnym, finansowo-księgowym, HR, IT oraz tradingowym). Po zakończeniu pierwszej edycji Zainstaluj się w Enei 70% stażystów otrzymało propozycję pracy w naszej Grupie. W kolejnej, drugiej edycji programu wzięło udział kolejnych 16 stażystów i praktykantów.

Grupa Enea została nowym właścicielem Elektrowni Połaniec

Grupa Enea w 2017 roku została nowym właścicielem Elektrowni Połaniec, odkupując od francuskiego koncernu ENGIE 100 %. akcji ENGIE Energia Polska. W ten sposób Enea pozyskała ważną i największą tego typu w południowo-wschodniej Polsce systemową elektrownię, przyczyniając się jednocześnie do wzrostu bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego kraju. Intensywna modernizacja, którą przeszła w ostatnich latach elektrownia, pozwoliła na zwiększenie sprawności produkcji energii oraz dostosowanie urządzeń wytwórczych do obowiązujących standardów środowiskowych, w tym do wymagań dyrektywy IED. W ten sposób powstał obszar wydobywczo-wytwórczy Kozienice-Bogdanka-Połaniec. Na łączną moc elektrowni składa się z osiem bloków o łącznej mocy 1,9 GW, z czego ponad 200 MW to jeden z największych na świecie „zielonych bloków” wykorzystujących biomasę pochodzącą od lokalnych dostawców.

Enea Akademia Talentów

Enea Akademia Talentów to akcja społeczna, w ramach której uruchomiony został program stypendialny skierowany do utalentowanych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz program grantowy skierowany dla publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych, realizujących autorskie projekty rozwijające talenty i uzdolniania uczniów. Program dotyczył uczniów i szkół z obszaru działania spółek z Grupy Enea: uczniowie rywalizowali o stypendia w wysokości 3000 zł., a szkoły o granty w wysokości 10 000 zł. I edycja akcji trwała od września 2017 r. do stycznia 2018 r. W gronie zwycięzców znalazło się 22 młodych ludzi, 11 ze szkół podstawowych i tyle samo ze szkół gimnazjalnych. W obu kategoriach wiekowych wybrano laureatów w dziedzinie nauka, sztuka i sport. Granty na realizację ciekawych projektów edukacyjnych uzyskało z kolei 9 szkół. Program będzie kontynuowany również w 2018 roku.

Uruchomienie Centralnej Dyspozycji Mocy

W 2017 roku zakończyła się jedna z ważniejszych inwestycji Grupy Enea - uruchomienie najnowszej i najnowocześniejszej Centralnej Dyspozycji Mocy, która będzie zarządzać siecią wysokiego napięcia w północno-zachodniej Polsce i które będzie sterowana z jednego miejsca. Taka organizacja umożliwi elastyczne, szybkie i kompleksowe reagowanie na wydarzenia występujące w całej sieci 110 kV należącej do Grupy. Zastosowane w CDM systemy informatyczne oparte są na polskich rozwiązaniach. Inwestycja przyczyni się do zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej do Klientów przez min. lokalizowanie i likwidowanie zakłóceń oraz awarii w sieci wysokiego napięcia.

Klaster na rzecz elektromobilności

Grupa Enea w 2017 roku została członkiem klastra „Polski Autobus Elektryczny – łańcuch dostaw dla elektromobilności”. Celem klastra jest współpraca na rzecz rozwoju e-mobilności, w szczególności autobusów elektrycznych i komponentów służących do ich budowy, które będą oparte na rozwiązaniach technicznych wypracowanych w Polsce. Dzięki współpracy branży energetycznej z sektorem motoryzacji przyspieszą prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożeniowe w zakresie e-mobilności. Prace rozwojowe dotyczą w szczególności: opracowania dedykowanej konstrukcji autobusu miejskiego dla pojazdów elektrycznych i zarządzania energią w celu poprawy ich operacyjności, poprawy parametrów technicznych napędów elektrycznych oraz magazynów energii, opracowania innowacyjnych metod ładowania baterii, wypracowania nowych standardów w obszarze kształcenia kadr inżynierskich w zakresie e-mobility. Klaster, dzięki dołączeniu Enei, będzie mógł także wypracować systemowe rozwiązania w zakresie powstawania infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Zaangażowanie w rozwój elektromobilności jest jednym z głównych celów strategicznych Grupy Enea, a innowacyjne rozwiązania z tym związane mają stanowić podstawę budowania jej potencjału.

Enea partnerem programu Karta Dużej Rodziny

W połowie 2017 roku Enea została partnerem programu Karta Dużej Rodziny, podpisując umowę z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nowa, dedykowana dla rodzin 3+ oferta Enei to ENERGIA+ Rodzina, która skierowana jest do osób uprawnionych do korzystania z Karty Dużej Rodziny. Posiadanie Karty ułatwia dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. Rodziny z co najmniej trójką dzieci, dzięki dołączeniu Enei do programu, będą mogły skorzystać ze zniżki na zakup energii elektrycznej.

Uruchomienie internetowego chatu dla Klientów Enei

W 2017 roku Grupa Enea uruchomiła dla swoich Klientów internetowy chat z Konsultantem. To konsekwentna kontynuacja wprowadzanie w Enei nowoczesnych narzędzi komunikacji z Klientami. Z internetowego chatu można skorzystać odwiedzając stronę internetową www.enea.pl, który obok infolinii i elektronicznego Biura Obsługi Klienta, jest kolejną formą wygodnego kontaktu z Eneą. Za jego pośrednictwem można szybko zadać Konsultantowi pytania, sprawdzić stan faktury i historię płatności, podać stan licznika, czy też skontaktować się z Eneą w innych sprawach związanych z obsługą Klienta.

Orkany Grzegorz i Ksawery

Drugie półrocze 2017 roku było szczególne pod względem skali i częstotliwości niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które dotknęły obszar dystrybucji Grupy Enea. W wyniku nawałnic z sierpnia oraz orkanów: Grzegorz i Ksawery, uszkodzonych zostało łącznie ok. 3 600 słupów energetycznych oraz zerwanych prawie 450 km linii elektroenergetycznych. Przywrócenie dostaw prądu łącznie do ponad 1 mln Odbiorców, którzy ucierpieli na skutek kataklizmów, było to dla Enei wielkim wyzwaniem, któremu sprostaliśmy dzięki odpowiedniej logistyce, przygotowaniu oraz przede wszystkim zaangażowaniu i wielkiej pracy naszych brygad. Cieszy nas, że dzięki naszej organizacji pracy Klienci mogli szybciej odzyskać energię elektryczną, a w przypadku jesiennych orkanów - ciepło.

W likwidację ogromnych szkód powstałych w wyniku potężnych nawałnic, które wstrząsnęły Polską w nocy z 11 na 12 sierpnia, włączyła się Fundacja Enea, która podjęła decyzję o włączeniu się w pomoc gminom, by w ten sposób wesprzeć lokalne społeczności. Wiele osób straciło dach nad głową, ucierpiała również infrastruktura publiczna. Żywioł największe zniszczenia spowodował w województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim i w Wielkopolsce. Odbudowy wymagało ponad 400 km linii energetycznych, a postawionych zostało ponad 2,5 tys. słupów. Fundacja przekazała prawie milion złotych na cele wskazane przez samorządy, m.in. remonty i odbudowę infrastruktury oraz budynków użyteczności publicznej oraz na wsparcie lokalnych Ochotniczych Straży Pożarnych. Dzięki temu OSP będą mogły doposażyć się w specjalistyczny sprzęt niezbędny do usuwania skutków kataklizmów.

Zarybianie Wisły

Grupa Enea czuje się odpowiedzialna za wspieranie lokalnych społeczności w różnych aspektach życia, lokalnego rynku pracy oraz lokalnych inicjatyw. Dokładamy starań, by dbać o środowisko naturalne na tyle, na ile jest to możliwe: działamy zgodnie z ogólnie przyjętymi normami i zasadami, organizujemy akcje edukacyjne i proekologiczne angażując w nie lokalną społeczność oraz młodzież, uświadamiamy istotę dbania o środowisko, ziemię, rzeki. Zainspirowani faktem, że 2017 rok został ogłoszony Rokiem Rzeki Wisły, a systemy naszej najważniejszej inwestycji – elektrowni w Kozienicach - są chłodzone wodą właśnie z tej rzeki, postanowiliśmy przeprowadzić akcję edukacyjno-ekologiczną dedykowaną odpowiedzialnemu podejściu do zasobów naturalnych jakim jest m.in.: woda. W ramach akcji odbywały się prelekcje edukacyjne, konkursy ekologiczne, zarybianie narybkiem Wisły, dyskusja i wymiana doświadczeń z partnerem akcji - Polski Związek Wędkarski. Dzięki akcji i zaangażowaniu w nią lokalnej społeczności pogłębiona została świadomość ekologiczna mieszkańców Kozienic – a co najcenniejsze - wielu młodych mieszkańców regionu.

Enea Akademia Sportu

Fundacja Enea patronuje akcji ENEA Akademia Sportu, projektowi mającemu na celu wsparcie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży z czterech województw działających na terenie dystrybucyjnym Grupy Enea. W 2017 roku w ramach tej inicjatywy ponad 3000 dzieci uczestniczyło w rozgrywkach siatkarskich i zajęciach ogólnorozwojowych. Natomiast w rozgrywkach Enea Ligii Mini Piłki Siatkowej, która funkcjonuje w ramach ENEI Akademii Sportu wzięło udział ok. 1000 dzieci i młodzieży z 30 szkół z Poznania i okolic.

Wolontariat

W Grupie Enea od wielu lat silnie rozwinięty jest wolontariat pracowniczy: akcyjny i kompetencyjny. W ramach wolontariatu kompetencyjnego działają dwa stałe programy: Ratownictwo przedmedyczne "Pierwsza Pomoc" – czyli pokazy i szkolenia z udzielania pierwszej pomocy realizowane przez zespoły Ratowników Przedmedycznych, w skład których wchodzą Pracownicy Grupy Kapitałowej Enea oraz lekcje o energii dla najmłodszych pt. „Nie taki prąd straszny". Podczas lekcji prowadzonych przez Pracowników - wolontariuszy Grupy - dzieci dowiadują się m.in. jakie są źródła pozyskiwania energii, jakie są zagrożenia wynikające z nieprawidłowego korzystania z energii elektrycznej.

W 2017 roku rozwijane były autorskie programy grantowe Grupy Enea. Jeden z nich to Biegamy-Zbieramy-Pomagamy, gdzie Pracownicy spółek z Grupy Kapitałowej Enea biorąc udział w wybranych zawodach biegowych, zdobywali punkty, które przeliczone zostały na pieniądze (1 pkt = 100 zł). Za wybiegane punkty zorganizowany został Enea Athetics Camp, podczas którego ponad setka dzieci z domów dziecka oraz dzieci pracowników Grupy Enea mogły uczestniczyć w zajęciach lekkoatletycznych z mistrzem olimpijskim oraz z profesjonalnymi trenerami. Kolejnym sztandarowym programem grantowym dla Pracowników spółek Grupy Enea jest Potęga poMocy, który ma na celu propagowanie idei prospołecznych o zasięgu lokalnym. Pracownicy mogą zgłaszać cenne lokalne inicjatywy społeczne wymagające według nich wsparcia, a 3 zwycięskie projekty w każdej edycji otrzymują wsparcie finansowe w wysokości 3 tys. zł

Oprócz długofalowych programów, wolontariusze Enei angażowali się w 2017 roku w mniejsze, spontaniczne akcje w ramach wolontariatu akcyjnego np.: rewitalizację ogrodów w Poznaniu w Hospicjum Pallium i przy Centrum Wspierania Rodzin, malowanie świetlicy środowiskowej "Oratorium Światełko" w Poznaniu, udział w festynach z okazji Dnia Dziecka w Szpitalach dziecięcych w Poznaniu i Kozienicach; aktywny udział w koncertach kolęd dla Podopiecznych Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu.

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie automatyczne plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących cookies mogą Państwo dokonać w swojej przeglądarce internetowej. Szczegóły dotyczące m.in. celu wykorzystania plików cookies oraz sposobu zarządzania ich ustawieniami znajdą Państwo w polityce prywatności.Akceptuję