• PL | EN
Działalność grupy

Działalność grupy

Każdego dnia produkujemy energię i dostarczamy ją do 2,5 mln Klientów, zapewniając bezpieczeństwo energetyczne kraju.

List Prezesa Zarządu

Grupa Enea | List Prezesa Zarządu

Wzmacniamy naszą pozycję rynkową i bezpieczeństwo energetyczne kraju

Miło mi zaprosić Państwa do lektury najnowszego Raportu zrównoważonego rozwoju Grupy Enea i bliższego zapoznania się z naszymi celami i działaniami podejmowanymi w 2017 roku. Ten czas przejdzie do historii Enei jako rekordowy i wyjątkowo ważny dla rozwoju naszej Grupy. To w 2017 roku przejęliśmy Elektrownię Połaniec oraz uruchomiliśmy w Elektrowni Kozienice nowy, najnowocześniejszy w Polsce i jeden z największych w Europie blok energetyczny. Nasze wyniki finansowe przewyższyły o 37,2 proc. te za rok poprzedni (zysk netto), a nakłady inwestycyjne były większe o ponad 53 proc. i sięgnęły 4 mld zł. Dzięki inwestycjom, wyróżniamy się dziś na tle branży jako Grupa posiadająca jeden z najniższych wskaźników emisyjności w sektorze i najwyższy udział własnego surowca w wytwarzaniu. Jednocześnie stale doskonalimy naszą ofertę skierowaną do Klientów, starając się wyprzedzać ich oczekiwania.

Innowacje dla rozwoju działań na rzecz ochrony środowiska i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego

Właściwe zarządzanie procesem innowacji i wdrażaniem nowych technologii to istotne czynniki sukcesu towarzyszące zrównoważonemu rozwojowi, co przyczynia się do nieustannego rozwoju gospodarczego i społecznego, jednocześnie ograniczając znacząco oddziaływanie na środowisko związane z gospodarką energetyczną. Uwzględnia to nasza strategia, która wskazuje cele do 2030 roku i wyznacza osiągnięcie określonych wskaźników do roku 2025. Stawiamy w niej na nowe technologie, modernizację i rozwój infrastruktury dystrybucyjnej oraz optymalizację kosztów operacyjnych. Budujemy potencjał ludzki, organizacyjny i finansowy, który będzie podstawą do realizacji kolejnych innowacyjnych projektów, budujących wartość Enei dla akcjonariuszy. Chcemy utrzymać pozycję wicelidera na rynku wytwarzania energii, którą osiągnęliśmy po przejęciu Elektrowni Połaniec oraz umocniliśmy po uruchomieniu nowego bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice. Będziemy skutecznie odpowiadać na rosnący popyt na energię elektryczną w kraju.

Naszym głównym celem jest dalszy rozwój Grupy Enea i odpowiedzialne budowanie jej potencjału poprzez realizacje korzystnych projektów inwestycyjnych, zachowując wysokie standardy etyczne, dobrych praktyk biznesowych oraz najnowocześniejsze technologie przyjazne środowisku i wspieranie innowacji. Czujemy się zobowiązani wobec naszych obecnych i przyszłych Klientów do rozwoju tego podejścia dla stabilnej przyszłości polskiej energetyki. Bezpieczeństwo energetyczne jest dla nas tak samo ważne, jak cele klimatyczne, które stawia się przed nami. Dlatego w naszych elektrowniach inwestujemy w najnowsze rozwiązania technologiczne. Nasze produkty projektujemy z myślą o potrzebach Klientów, nie zapominając o ochronie środowiska, zwłaszcza czystego powietrza. Zwiększamy także wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych.

Dbamy o środowiskowo, jest to nieodłączny element naszej strategii i zabezpieczania przyszłości Grupy Enea. Jesteśmy dumni z rozwiązań pro-środowiskowych i technologii zastosowanych w nowym bloku energetycznym w Elektrowni Kozienice o mocy 1075MW. Jego uruchomienie nie zamyka jednak etapu naszych inwestycji w rozwiązania minimalizujące wpływ procesów produkcji energii na środowisko. Odpowiedzialnie przygotowujemy się do przystosowania naszych instalacji do przyjętych niedawno nowych unijnych regulacji, tzw. konkluzji BAT (Best Available Technics), które wprowadzają najwyższe wymogi, w szczególności w zakresie emisji. Na modernizacje i dostosowanie naszych dwóch elektrowni zamierzamy przeznaczyć do 2021 roku do ok. pół miliarda złotych.

Elektromobilność to inny przykład inicjatyw wynikających z poszukiwania rozwiązań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, w które jesteśmy zaangażowani. To dla nas zarówno wyzwanie jak i szansa biznesowa. Odpowiadając za bezpieczne dostawy energii elektrycznej do ponad 2,5 mln Klientów, przygotowujemy się do budowania infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych w Polsce. Chcemy być naturalnym dostawcą nowoczesnych rozwiązań dla e-mobility. Stale monitorujemy działania lokalnych samorządów, by móc włączać się w ich plany w zakresie elektromobilności.

Dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa oraz zaangażowanie społeczne są dla nas bardzo ważne

We wszystkich naszych celach i działaniach mamy na uwadze ich finalny efekt, którym jest bezpieczeństwo i jakość życia ludzi. Dotyczy to naszego otoczenia społecznego, obecnych i przyszłych Klientów oraz osób przez nas zatrudnianych – jesteśmy przecież jednym ze znaczących pracodawców w Polsce. Dlatego wśród najważniejszych aspektów naszego zrównoważonego rozwoju, do których raportowania Państwu czujemy się zobowiązani, nie mogło zabraknąć informacji o naszym podejściu do jakości obsługi Klientów, zarządzania miejscem pracy oraz naszym zaangażowaniu społecznym.

Niezwykle istotnym elementem naszej działalności jest budowanie wzajemnego zaufania pomiędzy Grupą Enea a jej Interesariuszami poprzez partnerski dialog i dbałość o najwyższe standardy współżycia społecznego oraz transparentność wszystkich podejmowanych działań.

W 2017 roku wraz z ok. milionową grupą naszych Klientów i ich rodzin mierzyliśmy się z niszczącą siłą nawałnic i huraganów. Determinacja Pracowników Grupy Enea potwierdziła, jak silnie czują się oni związani z regionem i jak odpowiedzialnie podchodzą do nadrzędnego celu naszej pracy – zapewniania bezpiecznych dostaw energii. Pracując praktycznie bez przerwy usunęli oni zniszczenia 3 600 słupów energetycznych i prawie 450 km zerwanych linii elektroenergetycznych.

Fundacja Enea przekazała jednocześnie prawie 1 mln złotych gminom poszkodowanym w nawałnicach.

Zwiększyliśmy skalę działań Fundacji Enea i z dużą uwagą wdrażamy jasno określone kierunki jej rozwoju. Naszymi projektami, w tym konkursami stypendialnymi i grantowymi, nadal będziemy wspierać młode talenty i dobrą jakość edukacji. Od wiedzy i postaw dzieci i młodzieży zależy przyszłość nas wszystkich, dlatego jesteśmy szczególnie wrażliwi na projekty związane z budowaniem ich kompetencji i wiary we własne siły.

Jestem dumny ze szczerego, rosnącego z roku na rok zaangażowania naszych Pracowników w działania społeczne, w tym w wolontariat pracowniczy. Nasi Pracownicy wkładają wiele sił i energii w pomoc innym i dzielenie się swoją wiedzą. Przykładem tego są m.in. prowadzone przez nich szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Bardzo im za to zaangażowanie dziękuję.

Mam nadzieję, że najnowszy raport zrównoważonego rozwoju naszej Grupy będzie dla Państwa ciekawą i pomocną lekturą.

Mirosław Kowalik - Prezes Zarządu Enea SA

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie automatyczne plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących cookies mogą Państwo dokonać w swojej przeglądarce internetowej. Szczegóły dotyczące m.in. celu wykorzystania plików cookies oraz sposobu zarządzania ich ustawieniami znajdą Państwo w polityce prywatności.Akceptuję