• PL | EN
Pracownicy

Pracownicy

Zależy nam, aby pracujący dla nas ludzie rozwijali swój potencjał z korzyścią dla siebie i dla całej Grupy.

Szkolenia i edukacja

Pracownicy | Szkolenia i edukacja

Rozwój naszych Pracowników wspieramy poprzez system organizowanych szkoleń, a także poprzez dofinansowania do podejmowanych przez nich form edukacji poza Eneą. Mamy świadomość, że zespół kompetentnych Pracowników jest podstawą efektywnej działalności naszej Grupy.

Enea Centrum wspiera i organizuje procesy szkoleniowe innych spółek w Grupie. Profile szkoleń dobierane są starannie pod kątem potrzeb Pracowników, a jednocześnie w zgodzie z kierunkami rozwoju Enei.

W 2017 roku Enea Centrum wdrożyła nową wersję platformy e-learning, która ułatwia użytkownikom proces szkoleniowy. Dzięki niemu Pracownicy Grupy mają dostęp do szczegółowego podsumowania na temat przyszłych, realizowanych i ukończonych szkoleń.

 • Tematyka szkoleń obligatoryjnych realizowanych przez platformę e-learning

  • Polityka Compliance Grupy Enea
  • Zasady przyjmowania i wręczania upominków w Grupie Enea
  • Zasady przetwarzania informacji o Grupie Enea
  • Ochrona Danych Osobowych
  • REMIT (szkolenie dedykowane pracownikom Enei Trading)
  • Program Zgodności Enea Operator (szkolenie dedykowane Pracownikom Enei Operator)
 • Akademia Menedżera

  W 2017 roku w Akademii Menedżera wzięło udział 195 Pracowników. Wzięli oni udział w cyklu szkoleń, których celem było m.in.:

  • Lepsze rozumienie swojej roli w kształtowaniu zespołu
  • Nauczenie się bardziej motywujących, bez stosowania technik manipulacyjnych, sposobów na włączanie Pracowników do procesu zarządzania tak, by wzmocnić kluczową rolę Pracownika w rozwoju każdego przedsiębiorstwa
  • Poznanie praktycznych sposobów współpracy w zespole i skuteczniejszej komunikacji
  • Nauczenie się delegowania zadań, w sposób dopasowany do poziomu rozwoju Pracownika
  • Nauczenie się bieżącego monitorowania realizowanych zadań, by dopingować Pracownika do ich realizacji
  • Nauczenie się dobrego planowania długo i krótkoterminowego – własnego i w ramach pracy zespołu
  • Nauczenie się konstruktywnych sposobów rozmów o problemach: rozwijanie pomysłów i konstruktywna krytyka
 • Program rozwoju Talentów

  Założeniem tego programu jest rozwój kompetencji miękkich u Pracowników obejmujących stanowiska kierownicze oraz potencjalnych kandydatów na te stanowiska. W 2017 roku w ramach tego programu przeszkolono 47 Pracowników.

  Ponadto nasze Spółki indywidualnie realizują szkolenia Pracowników w zakresie umiejętności menedżerskich.

  Tematami takich szkoleń były w 2017 roku m.in:

  • Komunikacja w kierowaniu zespołem i rozwiązywaniu konfliktów
  • Szkolenia w zakresie ocen pracowniczych
  • Rozwój kompetencji związanych z zarządzaniem projektami

  W ramach wszystkich programów rozwoju umiejętności menedżerskich realizowanych w naszej Grupie przeszkoliliśmy łącznie

  300

  Pracowników w 2017 roku.

 • Przykłady innych tematów szkoleń nieobligatoryjnych

  Spółki realizują szkolenia e-learningowe i stacjonarne, a także szersze programy edukacyjne zgodne ze zidentyfikowanymi przez siebie potrzebami rozwoju kompetencji. W samej spółce Enea SA w 2017 roku zrealizowano 94 projekty szkoleniowe obejmujące szkolenia zewnętrzne oraz projekty zamknięte, w których wzięło udział łącznie 456 uczestników, w tym: w szkoleniach specjalistycznych – 422 uczestników oraz w konferencjach – 38 uczestników.

  Główne tematy szkoleń nieobligatoryjnych realizowanych przez spółki w 2017 roku

  Nazwa spółki Tematy szkoleń nieobligatoryjnych
  Enea SA Szkolenia z zakresu komunikacji w kierowaniu zespołem i rozwiązywaniu konfliktów
  Szkolenia z zakresu zarządzania projektami "Project Manager Essential, "Project Risk Management"
  Szkolenie z zakresu efektywnego zarządzania projektami
  Warsztat szkoleniowy AIDDA Aktywna sprzedaż (moduł podstawowy, model zaawansowany)
  Enea Centrum sp. z o.o.  Szkolenie dla kadry z umiejętności menedżerskich (Akademia Menedżera)
  Szkolenia z zakresu obsługi Klienta: z negocjacji, z umiejętności interpersonalnych, szkolenia sprzedażowe dla Pracowników Obsługi Klienta Szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem (w ramach programu Nowa Energia)
  Enea Wytwarzanie sp. z o.o.  Szkolenia techniczne, finansowe, prawne
  Szkolenia z zakresu negocjacji, komunikacji, zarządzania projektami, prawa, zamówień publicznych
  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Obornikach W 2017 roku nie kierowano pracowników na szkolenia nieobligatoryjne
  Enea Ciepło Serwis sp. z o.o. Szkolenia na temat obowiązków przedsiębiorstwa w zakresie sprawozdawczości z ochrony środowiska oraz najczęstszych błędów wynikających podczas kontroli WIOŚ
  Szkolenie pt.: możliwość doskonalenia energetyki zawodowej i ciepłownictwa do spełnienia wymagań konkluzji BAT
  Enea Ciepło sp. z o.o. Szkolenie z zakresu regulacji praw do nieruchomości zajętych na potrzeby urządzeń przemysłowych w ciepłownictwie
  Szkolenie z zakresu analizy zmian w ustawie VAT w 2017 r.
  Szkolenie z zakresu regulacji nowej ustawy o efektywności energetycznej i ich wpływ na opracowywanie taryf dla ciepła
  Szkolenie z zakresu informacji dot. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2017
  Szkolenie z innowacyjnych rozwiązań geoprzestrzennych 2017
  Szkolenie ze spawania metodą TIG
  Szkolenie ze spawania acetylenowo-tlenowego
  Szkolenie przygotowujące do egzaminu CISSP
  Szkolenie dot. obowiązkowej dokumentacji przetwarzania danych w RODO
  Szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa przemysłowego
  Akademia Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
  Szkolenie z zakresu korekt dokumentacji płacowych i konsekwencji dla rozliczeń z ZUS i US
  Trening z zarządzania czasem pracy w 2017 r.
  Miejska Energetyka Cieplna Piła sp. z o.o. Szkolenia dla kadry menadżerskiej  dotyczące oceny Pracowników
  Kursy spawalnicze dla Pracowników
  Enea Operator sp. z o.o. Szkolenia związane z pozyskiwaniem i rozwojem kompetencji specjalistycznych, technicznych, IT
  Szkolenia Sense-Making, szkolenia z Team Building’u, z umiejętności interpersonalnych
  Szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy
  Szkolenie z zarządzania zasobami w projektach, szkolenie logistyczne, z komunikacji, z prawa energetycznego, budowlanego
  Szkolenia z kodeksu spółek handlowych i KC
  Enea Oświetlenie sp. z o.o. Szkolenia związane z pozyskiwaniem i rozwojem kompetencji technicznych, szczególnie zawód elektromontera
  Enea Elektrownia Połaniec SA Program Rozwoju Talentów  - kierowany do osób na stanowiskach kierowniczych oraz pracowników przygotowujących się do awansu. W 2017 roku w programie tym brały udział 43 osoby.
  Enea Bioenergia sp. z o.o. Szkolenia z kompetencji technicznych m.in.:  efektywna, bezpieczna i świadoma ekologicznie praca maszynami budowlanymi Szkolenie Excel dla średniozaawansowanych
  Szkolenia z umiejętności menedżerskich m.in.: zarządzanie w zmieniającym się otoczeniu, zapobieganie wypaleniu zawodowemu, oceny pracownicze, zarządzanie zespołem produkcyjnym
  Szkolenie z profesjonalnego prowadzenie biura zarządu spółki
  Szkolenia z umiejętności interpersonalnych: dyskryminacja oraz mobbing w miejscu pracy
  Lekcje języka angielskiego
  Enea Pomiary sp. z o.o.        Szkolenie z zakresu metrologii - nadzorowanie wyposażenia pomiarowego w laboratoriach.
  Szkolenie z zakresu komunikacji w spółce
  Szkolenie z zakresu systemów informatycznych w energetyce
  Enea Serwis sp. z o.o. Szkolenia techniczne i specjalistyczne - szczególnie dla elektromonterów
  Szkolenie dla kadry menadżerskiej
  Enea Logistyka sp. z o.o.   Szkolenie z zakresu księgowości - zamknięcie roku w aspekcie podatkowym i rachunkowym, przegląd podatkowy
  Kurs inspektora ochrony danych
  Szkolenia z obszaru logistyki, w celu zdobycia certyfikatu kompetencji zawodowej
  Szkolenie energetyczne gr. II i III, TDT
  Szkolenie z języka SQL i baz danych dla analityków
  Szkolenie z zakresu prawa ochrony środowiska
  Szkolenie z udzielania pomocy przedmedycznej
  Okresowe szkolenie SIP
  Szkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych     
  Enea Trading sp. z o.o. Szkolenia związane z umiejętnością obsługi programu Excel
  Szkolenia z umiejętności menedżerskich

  Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadających na Pracownika w 2017 r. – w podziale na płeć i strukturę zatrudnienia

  Nazwa spółki Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadających na
  Pracowników ogółem Kobiety Mężczyzny Najwyższa kadra zarządzająca Dyrektorów Kierownictwo niższego szczebla Pracownicy operacyjni Pracownicy biurowi
  Enea SA 16,01 12,08 20,34 16,00 28,00 14,23 0,00 14,39
  Enea Centrum sp. z o.o.   2,69 2,70 8,44 2,67 21,05 11,33 0,00 2,71
  Enea Wytwarzanie sp. z o.o.   15,76 14,95 15,88 145,33 48,42 39,07 12,46 16,65
  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Obornikach 4,68 24,00 2,69 0,00 24,00 6,40 2,50 17,00
  Enea Ciepło Serwis sp. z o.o. 15,48 4,80 15,89 0,00 0,00 5,33 17,58 10,00
  Enea Ciepło sp. z o.o. 13,69 11,24 14,23 0,00 10,00 19,28 15,17 9,75
  Miejska Energetyka Cieplna Piła sp. z o.o. 6,80 6,56 6,84 73,25 69,50 19,33 2,11 8,11
  Enea Operator sp. z o.o. 2,15 2,52 2,32 16,00 10,28 3,12 3,09 1,35
  Enea Oświetlenie sp. z o.o. 0,63 0,00 0,82 0,00 0,00 2,00 0,13 1,71
  Enea Elektrownia Połaniec SA 45,54  61,51 42,21   0,00 103,21   88,11  58,90  32,56
  Enea Bioenergia sp. z o.o. 41,95 57,33 41,29 32,00 36,75 83,18 37,34 54,26
  Enea Pomiary sp. z o.o. 2,53 4,34 1,99 0,00 12,00 15,00 1,34 10,83
  Enea Serwis sp. z o.o. 3,83 2,84 4,14 0,00 10,67 4,96 4,53 3,97
  Enea Logistyka sp. z o.o. 10,24 11,11 11,11 0,00 5,80 11,02 9,07 8,60
  Enea Trading sp. z o.o. 14,58 11,87 15,96 168,00 14,67 24,00 0,00 6,75

  Średnia liczba godzin szkoleniowych realizowanych za pomocą platformy e-learningowej przypadająca na Pracownika Grupy w 2017 r.

  Średnia liczba godzin szkoleniowych (e-learning) przypadających na Pracownika:
  Pracowników ogółem Kobiety Mężczyzn  Najwyższą kadrę zarządzająca Dyrektorów Kierownictwo niższego szczebla Pracowników operacyjnych Pracowników biurowych
  Grupa Enea - łącznie wszystkie spółki objęte raportowaniem  2,69 3,18 2,13 1,19 1,91 2,74 0,14 3,00

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie automatyczne plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących cookies mogą Państwo dokonać w swojej przeglądarce internetowej. Szczegóły dotyczące m.in. celu wykorzystania plików cookies oraz sposobu zarządzania ich ustawieniami znajdą Państwo w polityce prywatności.Akceptuję