• PL | EN

O procesie raportowania

O raporcie | O procesie raportowania

Raport zrównoważonego rozwoju, który Państwo czytają, prezentuje wyniki społeczne, środowiskowe i ekonomiczne Grupy Enea za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. Grupa raportuje w systemie rocznym. Poprzedni jej raport dotyczył roku 2016.

Raportem objęte są wszystkie spółki tworzące Grupę Kapitałową Enea, z wyjątkiem:

 • należących do Grupy Kapitałowej Enea spółek wchodzących w skład LW Bogdanka. LW Bogdanka raportuje kwestie zrównoważonego rozwoju odrębnie.
 • zatrudniających na koniec 2017 roku mniej niż 10 osób spółek Enea Innovation sp. z o.o. oraz Enea Badania i Rozwój sp. z o.o. Spółki te były w 2017 roku na etapie przygotowań do rozpoczęcia działalności.

Ponadto dane niefinansowe obejmujące wszystkie spółki Grupy Kapitałowej Enea, w tym spółki nie uwzględnione w tym raporcie, zostały zaraportowane w Oświadczeniu na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Enea, które stanowi odrębną część Sprawozdania z działalności Zarządu Enea SA i Grupy Enea 2017.

Raport został przygotowany w zgodzie z wytycznymi najnowszej wersji międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative: GRI Standards, na poziomie aplikacji CORE. Nie został poddany dodatkowej zewnętrznej weryfikacji.

Raport prezentuje istotne aspekty raportowania zrównoważonego rozwoju, czyli najważniejsze oddziaływania firmy na otoczenie. Zostały one określone w poprzednich procesach raportowania i zrewidowane w roku 2017. W ramach przygotowań do rewizji aspektów raportowania przeprowadzono badanie opinii interesariuszy.

Aspekty raportowania uznane za najbardziej istotne:

 • Zapewnianie ciągłości dostaw energii (w tym dbałość o infrastrukturę)
 • Działania na rzecz satysfakcji Klientów (w tym kanały komunikacji i badania satysfakcji/opinii klientów)
 • Inwestycje i ich wpływ na środowisko
 • Emisje
 • Woda - dbałość o zasoby wodne
 • Energia
 • Bezpieczeństwo w miejscu pracy i zdrowie pracowników
 • Zatrudnienie – skala i warunki zatrudnienia
 • Compliance - zgodność z przepisami i regulacjami
 • Przeciwdziałanie luce pokoleniowej

Wszystkie te aspekty raportowania wpływają zarówno na Grupę Kapitałową Enea jak i na jej otoczenie oraz kluczowych interesariuszy.

Raport za rok 2017 zawiera informacje o Grupie Kapitałowej Enea, do której w marcu 2017 roku dołączyła nowa spółka z Obszaru Wytwarzanie: Enea Połaniec. Dane dotyczące tej spółki mają znaczący wpływ m.in. na wyniki środowiskowe, a także na skalę zatrudnienia raportowane za 2017 rok.

Tegoroczny raport nie zawiera innych znaczących zmian dotyczących zakresu, zasięgu lub metod pomiaru w stosunku do raportu za poprzedni rok ani korekt informacji zawartych w poprzednim raporcie.

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie automatyczne plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących cookies mogą Państwo dokonać w swojej przeglądarce internetowej. Szczegóły dotyczące m.in. celu wykorzystania plików cookies oraz sposobu zarządzania ich ustawieniami znajdą Państwo w polityce prywatności.Akceptuję