• PL | EN

Woda i surowce

Środowisko | Woda i surowce

Produkując energię elektryczną i cieplną stajemy przed koniecznością zużycia znaczących zasobów wody i surowców. Jako Grupa, przykładamy wagę do optymalizacji ich wykorzystania przy procesach produkcyjnych, stosując nowoczesne rozwiązania.

Do procesu produkcji wykorzystujemy głównie węgiel kamienny, gaz, biomasę oraz oleje opałowe. Podstawowym paliwem, którego używamy jest węgiel kamienny dostarczany w znacznej ilości z LW Bogdanka. Biomasa w postaci zrębki leśnej, zrębki wierzby energetycznej oraz pelletu z łuski słonecznika wykorzystywana jest przede wszystkim w Elektrociepłowni Białystok oraz w „zielonym bloku” Elektrowni Połaniec. Produkcja energii elektrycznej i cieplnej otrzymywanej z gazu odbywa się w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Oborniki oraz Miejskiej Energetyce Cieplnej Piła.

Główne surowce wykorzystywane przez Segment Wytwarzania w 2017 r.:

Rodzaj surowca Ilość
Węgiel kamienny [tys. ton] 9823,9
Biomasa [tys. ton] 1676,3
Gaz [tys. m3] 16840,9
Olej opałowy ciężki [tys. ton] 13,8
Olej opałowy lekki [tys. ton] 6,1
Mączka kamienia wapiennego [tys. ton] 179,7
Woda amoniakalna [tys. ton] 10,1
Magnezyt prażony [tys. ton] 0,02
Sól kamienna [tys. ton] 0,0028

Łączny pobór wody w spółkach Grupy Enea w 2017 r. [m3]21)

Nazwa spółki 2017 źródła
Enea SA 12747,70 woda z sieci wodociągowej: 7962,70
inne źródło: 4785,00
Enea Centrum sp. z o.o. 1759,20 woda z sieci wodociągowej: 1759,20
Enea Wytwarzanie sp. z o.o. 1663050763,00 pobór wody podziemnej: 798662,00
woda z drenażu: 5612230,00
woda powierzchniowa22) : 1656582146,00
pobór wody wodociągowej: 50817,00
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Obornikach 1716,00 woda z sieci wodociągowej: 1716,00
Enea Ciepło Serwis sp. z o.o.23) nie dotyczy nie dotyczy
Enea Ciepło sp. z o.o. 16347,00 woda głębinowa: 13 593
woda z sieci wodociągowej: 5463
Miejska Energetyka Cieplna Piła sp. z o.o. 6781,00 woda z sieci wodociągowej: 6781,00
Enea Operator sp. z o.o. 57237,60 woda z sieci wodociągowej: 56412,60
woda głębinowa: 825,00
Enea Oświetlenie sp. z o.o. 796,70 woda z sieci wodociągowej: 796,70
Enea Elektrownia Połaniec SA 1289784219,00 woda powierzchniowa: 1289717042,00
woda głębinowa: 67177,00
Enea Bioenergia sp. z o.o.24) 120,96 woda z sieci wodociągowej: 120,96
Enea Pomiary sp. z o.o. 847,25 woda z sieci wodociągowej: 847,25
Enea Serwis sp. z o.o. 3178,00 woda z sieci wodociągowej: 3178,00
Enea Logistyka sp. z o.o. 1280,00 woda z sieci wodociągowej: 1280,00
Enea Trading sp. z o.o. 34,55 woda z sieci wodociągowej: 34,55

21) Dla części spółek wartość całkowitego zużycia wody nie uwzględnia nieruchomości administracyjnych, które rozliczają się ryczałtowo w czynszu za wszystkie media.

22) Woda pobrana z rzeki Wisły - pobrana zwrotnie na cele chłodzenia oraz bezzwrotnie na cele technologiczne.

23) Woda zużyta przez Enea Ciepło Serwis zaewidencjonowana jest w zużyciu Spółki Enea Ciepło. Enea Ciepło Serwis nie prowadzi ewidencji, ponieważ opłata za wodę wliczona jest w ryczałt za wynajem pomieszczeń.

24) Ilość zużytej wody dotyczy tylko pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i pomieszczeń biurowych. Zużycie wody przez powierzone do obsługi urządzenia i instalacje oraz zużycie wody w przyległych do nich pomieszczeniach (sterownie, łazienki itp.) ewidencjonuje Enea Połaniec S.A. jako ich właściciel.

Co zrobiliśmy, aby ograniczyć zużycie wody w 2017 roku?

  • Nowy blok Elektrowni Kozienice wykorzystuje zamknięty obieg wody chłodzącej i powtórne jej wykorzystaniem. Daje to wysokie oszczędności zużywanej w procesach produkcji energii wody.
  • W Elektrociepłowni Białystok zmniejszyliśmy pobór wód ze studni głębinowych oraz zmniejszyliśmy ilości ścieków technologicznych wynikających głównie z przeprowadzonych prac modernizacyjnych.
  • Zmodernizowaliśmy część sieci ciepłowniczej w Segmencie Wytwarzania.
  • Dbamy o szczelność instalacji wodnych i sieci ciepłowniczych oraz o wysoką sprawność urządzeń instalacyjnych, poddając je regularnym przeglądom. Pozwala to na szybkie diagnozowanie i interweniowanie w razie awarii lub innych problemów.

Odpady w podziale na typ odpadu [Mg] w 2017 r.25)

Nazwa spółki Typ odpadu 2017 [Mg]
Enea SA Odpady niebezpieczne
Odpady inne niż niebezpieczne
0,00
1,4065
Enea Centrum sp. z o.o. Odpady niebezpieczne
Odpady inne niż niebezpieczne
0,00
32,5
Enea Wytwarzanie sp. z o.o. Odpady niebezpieczne
Odpady inne niż niebezpieczne
83,70
529502,00
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Obornikach. Odpady niebezpieczne
Odpady inne niż niebezpieczne
0,01
1430,16
Enea Ciepło Serwis sp. z o.o. Odpady niebezpieczne
Odpady inne niż niebezpieczne
Nie dotyczy
7,80
Enea Ciepło sp. z o.o. Odpady niebezpieczne
Odpady inne niż niebezpieczne
16,61
1900,94
Miejska Energetyka Cieplna Piła sp. z o.o. Odpady niebezpieczne
Odpady inne niż niebezpieczne
9,50
4576,20
Enea Operator sp. z o.o. Odpady niebezpieczne
Odpady inne niż niebezpieczne
517,09
4785,384
Enea Oświetlenie sp. z o.o. Odpady niebezpieczne
Odpady inne niż niebezpieczne
4,54
97,07
Enea Elektrownia Połaniec SA Odpady niebezpieczne
Odpady inne niż niebezpieczne
1,46
949890,97
Enea Bioenergia sp. z o.o. Odpady niebezpieczne
Odpady inne niż niebezpieczne
0,00
117,355
Enea Pomiary sp. z o.o. Odpady niebezpieczne
Odpady inne niż niebezpieczne
0,08
0,56
Enea Serwis sp. z o.o. Odpady niebezpieczne
Odpady inne niż niebezpieczne
127,11
368,82
Enea Logistyka sp. z o.o.26) Odpady niebezpieczne
Odpady inne niż niebezpieczne
4,84
12,70
Enea Trading sp. z o.o. Odpady niebezpieczne
Odpady inne niż niebezpieczne
0,00
0,00

25) Dla części spółek wartość odpadów nie uwzględnia nieruchomości administracyjnych, które rozliczają się ryczałtowo w czynszu za wszystkie media.

26) Wielkości odpadów uwzględniają odpady zbierane przez Eneę Logistyka sp. z o.o. od innych jednostek Grupy Enea oraz wynikające z przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Nie uwzględniają odpadów komunalnych. Odpady niebezpieczne przekazywane są do utylizacji przez ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA., natomiast odpady inne niż niebezpieczne podlegają odzyskowi.

Główne regulacje wdrażane przez spółki dotyczące zarządzania odpadami:

  • Zasady gospodarki odpadami w Enea Wytwarzanie - lokalizacja Świerże Górne
  • Instrukcja postępowania z odpadami na terenie Elektrociepłowni Białystok
  • Instrukcja gospodarki odpadami w Enea Wytwarzanie – Segment OZE nr ZA-71-2015-3
  • Procedura PŚ-4.4-02 Gospodarka odpadami dla Enei Ciepło
  • Gospodarka odpadami w Enei Oświetlenie
  • Program gospodarki odpadami w Elektrowni Połaniec

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie automatyczne plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących cookies mogą Państwo dokonać w swojej przeglądarce internetowej. Szczegóły dotyczące m.in. celu wykorzystania plików cookies oraz sposobu zarządzania ich ustawieniami znajdą Państwo w polityce prywatności.Akceptuję