• PL | EN
Pracownicy

Pracownicy

Zależy nam, aby pracujący dla nas ludzie rozwijali swój potencjał z korzyścią dla siebie i dla całej Grupy.

Wsparcie i benefity

Pracownicy | Wsparcie i benefity

Nasi Pracownicy mają możliwość korzystania z dodatkowych przywilejów i benefitów. Dodatkowe korzyści jakie odnoszą różnią się w zależności od spółki i są odpowiednio dopasowane do potrzeb i oczekiwań Pracowników oraz do możliwości spółki. Propagujemy profilaktykę zdrowotną i zachęcamy naszych Pracowników do dbania o siebie.

Wspieramy Pracowników poprzez m.in.:

 • Świadczenia z funduszu socjalnego
 • Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wczasów rodzinnych
 • Dofinansowanie do wczasów profilaktyczno-leczniczych oraz pobytu w sanatorium
 • Dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach
 • Pożyczki na cele mieszkaniowe
 • Zapomogi zwrotne lub bezzwrotne
 • Nagrody jubileuszowe
 • Korzystniejsze od kodeksowych odprawy emerytalno-rentowe
 • Pracowniczy Program Emerytalny, dostępny po roku pracy
 • Pracowniczy Program Inwestycyjny dla kadry kierowniczej
 • Karta MultiSport Benefit System uprawniająca do korzystania z obiektów i zajęć sportowych
 • Wsparcie działalności kulturalno-oświatowej i sportowej (zakup biletów, karnetów do kin, teatrów oraz na imprezy sportowe)
 • Zakup paczek świąteczno-noworocznych dla dzieci do lat 15
 • Dofinansowanie do wyżywienia zbiorowego
 • Dofinansowanie do studiów
 • Dodatkowe świadczenia pieniężne np. nagroda z okazji Dnia Energetyka

Propagujemy profilaktykę zdrowotną poprzez m.in.:

 • Zapewnienie Pracownikom opieki medycznej w zakresu medycyny pracy, a także w zależności od podmiotu świadczącego usługi – dodatkowe świadczenia medyczne, których koszt pokrywa Pracodawca
 • Grupowe Ubezpieczenie na życie dla Pracowników w PZU
 • Dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla Pracowników użytkujących w czasie pracy monitory ekranowe co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, tj. 4 godziny dziennie
 • Analiza stanu zdrowia Pracowników narażonych na szkodliwe działanie hałasu
 • Organizacja cyklicznych inicjatyw promujących zdrowy tryb życia (biegi, pływanie, siatkówka, piłka nożna)
 • Organizację akcji profilaktycznych dla Pracowników i członków ich rodzin, np. szczepienia przeciw grypie oraz przeciw kleszczowemu zapalaniu mózgu

Zapewniamy naszym Pracownikom dostęp do tańszej energii elektrycznej

 • Prawo do ulgowej odpłatności za energię elektryczną po przepracowaniu pierwszego roku w Grupie Enea
 • Finansowanie przez Eneę odpłatności za energię elektryczną wykorzystywaną dla potrzeb gospodarstwa domowego w ilości nieprzekraczającej 3000kWh

Informujemy, że w ramach witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie automatyczne plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących cookies mogą Państwo dokonać w swojej przeglądarce internetowej. Szczegóły dotyczące m.in. celu wykorzystania plików cookies oraz sposobu zarządzania ich ustawieniami znajdą Państwo w polityce prywatności.Akceptuję